Priser 2023

9.500,-kr. pr. mdr.

Kommunalt tilskud: 6.711,-kr. 

Forældrebetaling: 2.789,-kr.

Priser reguleres d. 1. januar. 

Pladsen forudbetales senest 1. hverdag i måneden. 

Kommunen yder søskenderabat, men man kan ikke få økonomisk friplads.

I modtager tilskuddet fra kommunen, som I sammen med jeres forældrebetaling indbetaler på min konto som er oplyst i den underskrevne kontrakt.

Jeg betaler SKAT af det fulde beløb og har en særskilt konto kun til dagpleje, derved har SKAT og andre myndigheder mulgihed for at få indsigt i diverse indbetalinger samt driften. 

Del siden